Ako imate priliku, danas lezite pod drvo i slušajte ga.🙂
#VoćkeUCvatu #Breskva #Proljeće #Cvijeće #Sunce#Ljepota #Uživanje #Stvorenje #Sreća#Tvrtko #Marija