Hektar mladog nasada jabuka pokošen. #Oleeee

Drijenak i šipak su od sutra na redu za trimerisanje. Buraz je danas prošao malčerom između redova.
Sadnice jabuka su predivne i zdrave… Za samo tri godine beremo prve plodove.
#Uzbuđen #Sretan #Ubićuseodkošenja
🙂